Verhoog de betalingsbereidheid.
Handhaaf veilig, snel en efficiënt.
Ontdek diepgaand inzicht op parkeergedrag.
Wie is Max?

Max, de scanauto van Sigmax

Max is onze complete oplossing voor al jouw parkeer­­problemen. Max is de sleutel tot geavanceerde technologie en schaalbaarheid, waardoor jij diepgaand inzicht verkrijgt in jouw parkeerbeleid. Dat resulteert in betere naleving en een verhoogde betalings­bereidheid. Max is transparant naar burgers en maakt werken veiliger en leuker. Daardoor is er meer tijd voor andere prioriteiten.

Sigmax biedt met het handhavingsplatform CityControl en scanvoertuigen de complete oplossing voor parkeerhandhaving in jouw gemeente.

Een goede invulling en uitvoering van het beleid omtrent parkeren en verblijf heeft een direct effect op de leefbaarheid en burgertevredenheid. De uitvoering van handhaving voor grote parkeergebieden met hoge volumes is erg kostbaar en tijdrovend. Scanvoertuigen zorgen voor een schaalbare en effeciente uitvoering van de parkeerhandhaving. Tevens resulteert de inzet van scanvoertuigen in een betere naleving van het parkeerbeleid en een stijging van de betalingsbereidheid en naheffingen.

De zes voordelen van Max

Wat doet Max voor jouw gemeente?

Max verhoogt de betalingsbereidheid

Onderzoek heeft uitgewezen dat door scanauto’s de betalingsbereidheid voor parkeren met 13% wordt verhoogd.

1
Max helpt het team

Met 1.500 scans per uur is handhaven met Max tot wel 17x sneller. Max heeft gemiddeld 12 camera’s en registreert kentekens, gedeelte omgeving, tijdstempels en gps-coördinaten.

2
Max maakt handhaven veiliger

Door Max is er minder contact met de voertuig eigenaar en dus minder kans op agressie. Daarnaast is Max zo ontworpen dat de chauffeur zich volledig kan richten op de weg en Max op het scannen.

3
Max geeft een voorkeursroute

Max maakt inzichtelijk waar in verhouding de meeste parkeerovertredingen worden gemaakt. Met deze informatie kan direct een route worden bepaald.

4
Max helpt doelen te halen

Met de hulp van Max worden resultaten concreet én meetbaar, waardoor er beter gestuurd kan worden op een eerlijke benutting van de openbare ruimte en betere betalingsbereidheid voor parkeren.

5
Max helpt met het juiste beleid

Max geeft inzicht met anonieme gegevens over de parkeerdruk en overtredingen. Dit inzicht is handig om het parkeerbeleid te verbeteren en te verantwoorden.

6
Klantverhalen

Succesvolle ervaringen met Max

Max in de buurt

Wat doet Max voor jouw in de buurt?

Max zorgt voor eerlijk gebruik van de openbare ruimte. Als gemeente stimuleren we eerlijk gebruik van de beschikbare (betaalde) parkeerruimte. Met Max gaat handhaven hierop een stuk sneller en gemakkelijker.

Max verbetert ook de parkeerregels

Anonieme scangegevens worden gebruikt om de parkeerdruk en het aantal overtredingen in kaart te brengen. Deze inzichten worden weer gebruikt om parkeerregels te verbeteren in jouw buurt.

Hoe vaak rijdt Max in jouw buurt?

Max bepaalt zijn route aan de hand van het aantal parkeerovertredingen die in het verleden waargenomen zijn. Gebieden met relatief meer overtredingen worden vaker gescand. Daarmee stimuleert Max een eerlijk gebruik van de beschikbare parkeerruimte.

Max helpt onze handhavers

Max scant enkel kentekens en controleert in de database met betalingen en vergunningen of er een parkeerrecht is. Als het parkeerrecht ontbreekt, bekijkt team handhaving de beelden of de situatie ter plaatse.

Welke gegevens bewaart Max?

Wordt jouw voertuig gescand maar is er geen sprake van een overtreding? Dan worden jouw gegevens direct vernietigd. Als er wel sprake is van een overtreding, dan worden gegevens bewaard zolang dit nodig is voor bezwaar en beroep.

Hoe zit het met mijn privacy?

De inzet van Max voldoet aan de AVG- en WPG-wetgeving. Max ziet met slimme camera bewerking enkel kentekenplaten en een deel van de omgeving. Personen worden automatisch geblurd.

Maak impact

In meer dan twintig steden, hebben we tien jaar aan ervaring opgedaan, op het gebied van brede handhaving en parkeerhandhaving met scanauto’s. In deze steden hebben we substantiële resultaten behaald, zoals hetzelfde aantal naheffingen met een kwart van de inzet, groei van de betalingsbereidheid met 7% en opbrengsten uit parkeren zijn met 20% gestegen.

Kom in contact

Werken met Max?

Interesse in of meer weten over onze dienstverlening of software? Het begint met een gesprek. Wij staan klaar voor jouw vraag, opmerking of suggestie.